AMEKUS - kai reikia kokybės -

Konsultacijos, projektavimas, gamyba ir montavimas, bandymai ir pridavimas eksploatacijai...

Paslaugos

 Mes siūlome Jums:

constuctionvests2

Mes visuomet kruopščiai vykdome įsipareigojimus ir koncentruojamės į aukštą produkto kokybę. Jeigu turite poreikį, siūlome jums paketą projekto vykdymo paslaugų: nuo konsultavimo ir gamybos brėžinių ruošimo iki pilno projekto realizavimo ir pristatymo į nurodytą vietą. Projekto vykdymą atliekame kaip kompleksinį procesą, kurio metu mes skiriame ypatingą dėmesį šioms sudedamosioms dalims:

  •  tikslų nustatymas (galimybių analizė, resursų parinkimas, numatomų gamybos etapų rezultatų konkretizavimas ir kt.);
  • reguliarūs pasitarimai (pilnas informacijos apsikeitimas tarp užsakovo ir mūsų, lūkesčių analizė, koregavimo planų sudarymas ir kt.);
  • projekto ataskaitos (taip užsakovas gauna informaciją apie visus projekto eigos etapus);
  • projekto valdymas (resursų koordinavimas, projekto eigos vertinimas, kintamųjų stebėjimas, koregavimo atlikimas, siekiant užtikrinti projekto atlikimo terminus ir nepriekaištingą rezultatą).